ثبت اطلاعات اعضاء (دانش‌آموزان) پیشتاز

تکمیل این فرم برای هر نقش عضو (دانش‌آموز) صرفاً یکبار و در مجموع ۲۳بار میسر می‌باشد

هشدار امنیتی: برای ثبت اطلاعات اعضاء (دانش‌آموزان) پیشتاز باید به وب‌سایت (سامانه جذب و سازماندهی تشکیلات پیشتازان سازمان دانش‌آموزی شهرستان بافق) وارد شوید